O nás

Environmentální centrum se snaží o šetrný provoz. Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo, používáme úsporné spotřebiče a čistotu v centru se snažíme zajistit ekologicky šetrnými čisticími prostředky. Na zahradě je umístěn kompostér, čmelín a hmyzí domeček.

Environmentalismus – co že to vlastně je?

Tento pojem má původ v anglickém slovíčku „environment“ = naše okolí, životní prostředí

Environmentalismus jako ideologie a přesvědčení mysli usiluje o souznění potřeb lidí a světu, který je obklopuje. Chce zachovat a zlepšit životního prostředí tím, že změní hospodářské, politické a společenské procesy, které ho narušují. Environmentalismus hledá hranice udržitelného růstu civilizace a vede člověka k zodpovědnosti za životní prostředí, přírodní zdroje a budoucnost svých potomků. Environmentalismus usiluje o to, aby i následující pokolení mohla žít ve světě, který má budoucnost.

Na rozdíl od ekologických směrů je u environmentalismu v popředí zájmu člověk jako nezbytná součást přírody, ne příroda sama. Uznáváme, že slovo samo působí dost krkolomně, ovšem český ekvivalent se hledá velmi těžko. Pokud ho však naleznete, dejte nám prosím vědět, rádi se přejmenujeme.

Výroční zpráva 2017 (PDF 2,2 MB)
Výročí zpráva 2018 (PDF 2,4 MB)