Služby

Vzdělávací programy:

Sovy, sovy, sovičky

Program pro mateřské školy a první ročníky základních škol.

Program má za cíl přiblížit život těchto lesních živočichů s využitím voliér v zahradě Environmentálního centra. Děti nejprve motivujeme povídkou o skřítkovi Cerheníčkovi a sovách, pokračujeme přednáškou přímo u voliér, kde si povíme o životě výra a puštíka. Děti zde zjistí, jak sovy žijí ve svém přirozeném prostředí, jak se chovají v určitém období v roce a proč u nás ve voliéře jsou, co nebo kdo je jejich největším nepřítelem. Seznámí se s dalšími druhy sov (kalous a sýček) a naučí se je poznávat podle vzhledu i podle hlasu. A na závěr si sovu vyrobí. Máme několik různých možností, z čeho, jak a jakou sovu si vyrobit, přizpůsobených věku a dovednosti dětí.

Cílem programu je poznat základní druhy sov a podle vzhledu a hlasu je rozpoznat i ve volné přírodě. Zároveň naučit děti, jak se zachovat najdou-li zraněného volně žijícího živočicha.

Třídíš, třídím, třídíme

Program pro první i druhý stupeň základních škol.

Program má za cíl nejen osvěžit dětem správné třídění odpadů, ale zároveň je i uvést do problematiky odpadů obecně. Jak odpad vzniká a jak se s ním vypořádat. Ukázat, že vhozením do správné popelnice cesta odpadu nekončí, ale pokračuje a vede mnohem delší život, než bychom si byli ochotni připustit.

Během hodiny a půl se děti snažíme naučit recyklačním značkám, co znamenají a jak mohou pomoct ve správném třídění. Zabrousíme i na pojmy, jako je „zero waste“, „greenwashing“ nebo „upcycling“. Na základě obrázků a 3D předmětů ukážeme dětem, jaké nesmysly jsou dospělí schopní vymyslet, aby lépe nabídli produkt ke koupi, a vysvětlíme jim, že odpovědnost leží na každém jednotlivci.

Cílem programu je nejen naučit třídit, ale i orientovat se v oblasti spotřebního zboží a uvědomit si celosvětový dopad, jaký produkování odpadu má.

Rumcajs slaví narozeniny

Program pro první stupně základních škol

Program byl připraven u příležitosti padesátých narozenin loupežníka Rumcajse. Děti většinou tuto pohádkovou postavu znají, a tak v rámci diskuze dáme dohromady, kdo Rumcajs byl a kde žil. Následuje pak orientace na slepé mapě České republiky, kde Jičín leží v porovnání s Cerhenicemi a jak to poznáme na slepé mapě. Jičínem protéká řeka Cidlina, zatímco Cerhenicemi potok Káča, který se vlévá do Výrovky.

Dále pokračujeme četbou první kapitoly z knihy O Rumcajsovi a loupežnickém synku Cipískovi, Albatros 1973. Záměrně jsme vybrali starší vydaní, protože obsahuje pojmy, které v dnešní době nejsou tak obvyklé a nutí děti k většímu zamyšlení. Ujistíme se, že děti vědí, kde najdou žaludy a jak vypadá roj divokých včel, který se zabydlel v Rumcajsových vousech.

Dále se zabýváme sociální nespravedlností konce 18. století a porovnáváme s dneškem. Na závěr se zabýváme samotným pojmem loupežník. Během celého programu promítáme prezentaci a děti mají k dispozici pracovní listy.

Program propojuje hned několik disciplín: četbu, orientaci v mapách, základní poznání města Jičína a okolí, přírodopisné prvky a historické souvislosti.

Padá listí ze stromů

Program pro mateřské školy.

Jednoduchý program pro nejmenší naučí základní druhy listů a dřevin. Uvědomí si rozdíl mezi jehličnatými a listnatými stromy, mezi stromem a keřem. Podrobněji se seznámí s dubem, bukem, břízou, lípou, lískou a habrem, tedy stromy našeho okolí. Poznají jejich plody a pochopí rozličné využití dřeva.

Co dělají ptáčci v zimě

Program pro mateřské školy a první stupně základních škol.

Děti se naučí rozlišovat mezi ptáky stěhovavými a zimujícími, přičemž hlavní důraz je kladen na zimující druhy a jak jim zlepšit zimní měsíce u nás. Seznámí se s nejznámějšími zástupci hrabavých, dravců a pěvců.

V druhé půli se pak věnujeme tomu, jaká semínka jim nasypat do krmítka. Slunečnice, len, mák a sezam. Děti se rozdělí do skupin a dostanou hromádky semínek, která mají přiřadit ke správné rostlince a v nejlepším případě i poznat, o jakou rostlinu jde.

Na závěr si pak vyrobí ptáčky na krmítku a jdou společně nasypat do krmítek v zahradě Environmentálního centra.

Média a my

Program pro druhý stupeň základních škol a první ročníky středních škol.

Program vznikl ve spolupráci s Českým rozhlasem a uvádí žáky do světa médií. Snaží se je navést, jak nejlépe poznat relevantní informaci a proč se některá média snaží za každou cenu uvádět senzace. Ukazuje, jak je jednoduché manipulovat s veřejným míněním a ukazuje to na příkladech z minulosti (například legendární debata Nixon x Kennedy).

Děti se na závěr rozdělí do skupin a snaží se zpracovat jednoduchou informaci více způsoby a to pak prezentovat svým spolužákům.

Kroužek přátel přírody a myslivosti

Od února 2017 funguje při Environmentálním centru kroužek přátel přírody a myslivosti pod vedením Vlastimila Cintla. Od září 2017 jsou pak dalšími vedoucími koordinátorka centra Markéta Ulvrová a Miloslav Chlumský. Kroužek se schází jednou týdně. Jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek odpoledne a následující týden nepravidelně o víkendech.

S dětmi chodíme do přírody – pozorovat, poučit se, sportovat, hrát hry apod. V případě špatného počasí a zimních dnů (či odpoledne, kdy je již tma) využíváme prostor Environmentálního centra.

V průběhu roku také zorganizujeme několik výletů s naším zaměřením, jak krátkodobějšího charakteru, tak i celodenních (obory, muzea, záchranné stanice, výstavy atd.). V minulých dvou ročnících se nám podařil zorganizovat i několikadenní pobyt (Orlické hory, Krkonoše, Šumava).

U všech akcí je kladen důraz na minimální finanční nároky ze strany dětí. Vše je ale samozřejmě závislé na získání finančních prostředků, čili tyto otázky řešíme operativně dle možností.

Akce pro veřejnost

  • Přednášky – jednou měsíčně pohovoří odborník na vybrané téma z oblasti vývoje krajiny, klimatu, historie, vzdělávání, zdraví, literatury, fauny a flóry, sociologie, astrologie, psychologie etc.
  • Tvořivé dílny – jednou měsíčně vytvoříme něco kreativního, nejlépe netradičními technikami či novými postupy. Snažíme se, aby dílny byly vhodné jak pro dospělé, tak i pro děti.
  • Kurzy: Jóga, cvičení pro rodiče s dětmi, angličtina pro předškoláky

Dětský klub Cerheníček

Od května 2016 působí v rámci Environmentálního centra dětský klub Cerheníček, primárně zaměřený na cílovou skupinu dětí 0 - 4 roky a rodičů na mateřské dovolené. Dětský klub tak splňuje závazek rozšířit cílovou skupinu právě o ty nejmenší a přivést tak jejich rodiče do centra, kde jsou přímými svědky ekologického provozu (třídění odpadu, používání ekologicky šetrných prostředků, využívání přírodních materiálů nebo recyklování starých věcí). Tím vším se dětský klub Cerheníček snaží přispět k environmentálnímu smýšlení cerhenických obyvatel a zábavnou a nenásilnou formou tak přimět občany k šetrnému přístupu k přírodě.